En compliment amb la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades de caràcter
personal, s’informa l’usuari que les seues dades seran tractades per CENTRE DE RECURSOS
JUST RAMÍREZ amb CIF G46468617, d’ara endavant EL RESPONSABLE, amb la finalitat d’atendre
la seua sol·licitud i de possibilitar la gestió de la relació i contacte amb Vosté.
Una altra finalitat és la d’enviar-li comunicacions comercials i de cortesia relacionades amb
la nostra entitat, a través del telèfon, correu postal ordinari, correu electrònic o mitjans de comunicació
electrònica equivalents.
Si l’usuari no marca l’acceptació de la casella corresponent abans de l’enviament de la sol·licitud
de consulta, no rebrà comunicacions comercials i d’interés d’aquesta entitat, sense perjudici
de ser atesa la seua consulta.
Per als usuaris que se subscriguen al butlletí, la finalitat és la de respondre a la seua sol·licitud de
subscripció i enviar-li comunicacions comercials i de cortesia relacionades amb la nostra
entitat, a través de correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents,
tenint el consentiment degut a la subscripció realitzada.
L’usuari accepta i consent el tractament automatitzat dels mateixos per part del
RESPONSABLE qui garanteix que les dades recollides no seran cedits a terceres persones
ni usats amb una altra fi comercial que no siga per al qual han sigut recaptats i que sempre que
anara a realitzar-se algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, se sol·licitaria el
consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars. Les dades
proporcionades es conservaran mentre es mantinga la relació comercial o durant els anys
necessaris per a complir amb les obligacions legals.
L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses i
informades, exonerant-se al RESPONSABLE de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.
EL RESPONSABLE ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a
garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracte, així com per a
evitar la seua pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.
Aquest lloc web pot contindre enllaços a altres llocs web que podrien emmagatzemar informació
sobre els usuaris. EL RESPONSABLE no es fa responsable per la gestió de la
informació d’usuari ni per les condicions de protecció de dades i confidencialitat d’altres
llocs web.
EL RESPONSABLE es reserva el dret a modificar la seua Política de Privacitat, d’acord al
seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades. Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà
publicada almenys deu dies abans de la seua efectiva aplicació. L’ús de la Web després
d’aquests canvis, implicarà l’acceptació d’aquests.
Se l’informa que pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i, si escau,
oposició i portabilitat de les dades, així com la limitació de tractament d’aquests,
enviant una sol·licitud acompanyada de document identificatiu a l’adreça: C/ Santa Teresa
núm.10 CP 46001 de València. Així mateix, se li comunica que té la possibilitat d’exercir el seu
dret de presentació d’una reclamació davant una Autoritat de Control en matèria de
Protecció de Dades competent, si no obté satisfacció